Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie przez SportWins.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej www.sportwins.pl oraz 
w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.sportwins.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sportwins.pl. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez SportWins.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez SportWins.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.sportwins.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę SportWins, z siedzibą w Łodzi, ul. Ziomkowa 11, 93-282 Łódź, NIP 7291054701.

SportWins.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z internautą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym www.sportwins.pl. Internauta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty.

Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie SportWins.pl.