WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego sportwins.pl jest Sprzedawca:

SPORTWINS Kazimierz Fijałkowski
ul. ZIOMKOWA 11
93- 232 ŁÓDŹ
NIP: 7291054701
tel.: 796 083 282
e-mail: sklep.sportwins@gmail.com

 1. Sklep Internetowy SportWins.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sportwins.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SportWins.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym SportWins.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Ceny Towarów znajdujących się w  Sklepie Internetowym SportWins.pl
  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).


REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM SportWins.pl

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym SportWins.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego SportWins.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym SportWins.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7.      Rejestracja w Sklepie Internetowym SportWins.pl jest bezpłatna.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego SportWins.pl.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SportWins.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 5. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, płatność przelewem. Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odebraniem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą telefonicznie lub przez e-mail w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je SportWins.pl, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na SportWins.pl.
 9. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 16.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następujący po nich dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty. Do tego czasu należy doliczyć 1-2 dni na dostawę przesyłki przez firmę przewozową. W przypadku zakupu więcej niż jednego produktu wysyłka może nastąpić z kilku magazynów, co może wydłużyć czas realizacji zamówienia.
 10. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego , ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 12. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Towary oferowane w Sklepie Internetowym SportWins.pl są objęte gwarancją producenta. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym SportWins.pl pod adresem sklep.sportwins@gmail.com. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument sprzedaży, który Kupujący otrzymuje wraz 
  z zamówionym Towarem.
 5. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 6. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego SportWins.pl.
 7. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Użytkownik będący kupującym może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy 
  w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru.Towar nie może być używany, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Musi posiadać wszystkie oryginalne metki.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy SportWins.pl), nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest przesłać deklarowany Towar wraz z dokumentem sprzedaży i formularzem zwrotu pod adres Sklepu Internetowego SportWins.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 
  14 dni od dnia, w którym Kupujący otrzymał towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów, które na Jego życzenie zostały spersonalizowane (np. odzież z nadrukiem).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy SportWins.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. Dokonując rejestracji, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych. Dane te jednak są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania przez Sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich 
  z bazy danych.
 6. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, informując o tym pracowników Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo.
 7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), 
  a w przypadku naruszeń prawa – organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma:

SPORTWINS Kazimierz Fijałkowski
ul. ZIOMKOWA 11
93- 232 ŁÓDŹ
NIP: 7291054701
tel.: 796 083 282
e-mail: sklep.sportwins@gmail.com


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).